LAO ĐỘNG VỆ SINH NGÀY CHỦ NHẬT XANH 03-10-2021

Tháng Mười 3, 2021 9:32 chiều

Ngày chủ nhật xanh – hành động nhỏ ý nghĩa lớn. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lao động của CBGV trường mầm non Nam Hồng sáng 03-10-2021:

2

 

3

 

4