Tập huấn MS Teams ngày 12/09/2021

Tháng Chín 12, 2021 8:57 chiều

Thực hiện công văn số 1329/SGDĐT-GDTrH Tập huấn sử dụng các nền tảng và nguồn học liệu dạy trực tuyến.

Thời gian: 14h chiều ngày 12/9/2021

Thành phần:

– Lãnh đạo Sở, lãnh đạo PGD, chuyên viên PGD phụ trách GDMN.

– Báo cáo viên công ty FPT

– Lãnh đạo trường MN Nam Hồng – tổ trưởng CM khối Mẫu giáo – Nhà trẻ.

Hình thức: Mỗi trường là 1 điểm cầu – Điểm cầu tại VP khu số 2 trường MN Nam Hồng trực tuyến qua phần mềm MS Teams theo đường link:

0?context=%7B%22Tid%22:%221919f84c-f923-4f80-a9ab-3c4a7bfca7d5%22,%22Oid%22:%22d5103121-1eae-4e67-bc76-b7e1034f3b1c%22%7D

Cán bộ quản lý – giáo viên trường MN

Nam Hồng tham dự tập huấn thực hiện nghiêm 5K về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

5

 

 

31