Lịch công tác tuần từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019

Tháng Mười Một 3, 2019 4:48 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019

  Thời gian                     Sáng                          Chiều
Thứ 2 30/09  – Giao ban cơ quan– Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  3 01/10 – Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  4 02/10 – Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  5  03/10 – Thực hiện chương trình – Làm việc với Hiệu trưởng các trường sáp nhập tại Phòng GD&ĐT- Thực hiện chương trình
Thứ  6 04/10 – Thực hiện chương trình Thực hiện chương trình
Thứ 7 05/10
Chủ nhật 06/10 Ra quân làm vệ sinh môi trường Ngày chủ nhật xanh

Nam Hồng, ngày 27 tháng 09  năm 2019

                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG