Lịch công tác tuần từ ngày 23/9 – 29/9/2019

Tháng Mười Một 3, 2019 4:56 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 23/9 đến ngày 28/9/2019

  Thời gian                          Sáng                       Chiều
Thứ 2 23/09 – Giao ban cơ quan– Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  3 24/09 – Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  4 25/09 – Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  5  26/09 – Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  6 27/09 – Thực hiện chương trình Thực hiện chương trình
Thứ 7 28/09

Nam Hồng, ngày 20 tháng 09  năm 2019

                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG