Lịch công tác tuần từ ngày 16/9 – 21/9/2019

Tháng Mười Một 3, 2019 5:00 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 16/9 đến ngày 21/9/2019

  Thời gian                          Sáng                           Chiều
Thứ 2 16/09 – Giao ban cơ quan– Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  3 17/09 – Thực hiện chương trình – Duyệt lương tháng 9/2019 cho các trường mầm non thuộc miền 3, miền 4 (đ/c Đào)- Thực hiện chương trình
Thứ  4 18/09 – Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  5  19/09 – Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  6 20/09 – Thực hiện chương trình Thực hiện chương trình
Thứ 7 21/09

Nam Hồng, ngày 13 tháng 09  năm 2019

                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG