Lịch công tác tuần từ ngày 09/9 đến ngày 14/9/2019

Tháng Mười Một 3, 2019 5:04 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 09/9 đến ngày 14/9/2019

  Thời gian                        Sáng                        Chiều
Thứ 2 09/09 – Giao ban cơ quan– Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  3 10/09 – Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  4 11/09 – Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  5  12/09 – Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình
Thứ  6 13/09 – Thực hiện chương trình Thực hiện chương trình
Thứ 7 14/09

Nam Hồng, ngày 06 tháng 09  năm 2019

                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG