LAO ĐỘNG VỆ SINH NGÀY CHỦ NHẬT XANH NGÀY 01/11//2020

Tháng Mười Một 1, 2020 9:25 sáng

Sáng chủ nhật ngày 01/11/2020 tập thể cán bộ giáo viên nhân viên tại 3 khu trường MN Nam Hồng  tham gia lao động vệ sinh ngày chủ nhật xanh, chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021. Dưới đây là một số hình ảnh:

123560653_1186207158497376_4897586769554099736_n (1)

 

123006382_359875765337889_3005485430423347113_n

 

123044867_784289322301137_8066943652566509271_n

123431011_1697022007147402_1437347433657189102_n