LAO ĐỘNG VỆ SINH NGÀY CHỦ NHẬT XANH 06-06-2021

Tháng Sáu 7, 2021 11:24 chiều

Thực hiện Thông báo số 22/ TB-UBND xã Nam Hồng ngày 03/06/2021 về việc tiếp tục tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh 06/6/2021;

Để đảm bảo vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp trường MN Nam Hồng huy động cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường lao động tổ chức vệ sinh môi trường trong, ngoài khuôn viên cơ quan, đơn vị đảm bảo sạch đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh:

192851215_1029415784129402_4233893263650319693_n

193277209_843413436382514_6154539884085771046_n