BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021

Tháng Tám 26, 2021 9:54 sáng

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT Nam Trực V/v Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện năm 2021. Toàn bộ CBGVNV trường mầm non Nam Hồng đã có mặt đầy đủ để dự lớp học, thực hiện tốt yêu cầu 5K, đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid -19 theo quy định.

I. Địa điểm: Văn phòng trường THCS Nam Hồng.

II. Thời gian: cấp học MN – Buổi chiều ngày 25/08/2021 từ 14h đến 17h.

III. Hình thức học: Trực tuyến tại điểm cầu trường THCS Nam Hồng.

IV. Thành phần: 47 đ/c CBGVNV nhà trường.

V. Phụ trách lớp học:

– Lãnh đạo: Đ/c Trần Thị Thành

– Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Thị Hằng. Đinh Thị Hường

– Phụ trách mạng: Đ/c Đào Văn Quyền phối hợp bên viễn thông VNPT.

* Tài liệu học tập: Đề cương nội dung chính trị hè dành cho đội ngũ giáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT biên soạn.

* Báo cáo viên truyền đạt:

1. Đ/c Lê Duy Chuyền – Phó Trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Huyện – Báo cáo viên cấp tỉnh.

2. Đ/c Phạm Văn Hưởng – Phó trưởng ban Tuyên giáo huyện Nam Trực – Báo cáo viên cấp tỉnh.

* Nội dung bồi dưỡng:

Nội dung 1: Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung 2: Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nội dung 3: Tình hình Quốc tế và trong nước nổi bật thời gian qua.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi học:

13

 

14

 

12