TRƯỜNG MN NAM HỒNG THAM GIA DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY 05/04/2020

Tháng Tư 5, 2020 11:24 sáng

Thực hiện theo lịch của Phòng GD&ĐT ra quân vệ sinh môi trường Ngày chủ nhật xanh và thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trường MN Nam Hồng không tổ chức tập trung tất cả CBGVNV dọn dẹp vệ sinh toàn trường; thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chinh phủ chỉ phân công mỗi điểm trường 2 đ/c tổ chức vệ sinh môi trường để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Dưới đây là một số hình ảnh tham gia dọn dẹp vệ sinh Ngày Chủ nhật của  nhà trường tại các khu :

91605473_526984591571358_6329592998896074752_n

91070141_209396950493686_7538491585365803008_n

91136275_532932070739685_5372242538054811648_n

91256250_2363648367229105_664536207828451328_n

91605473_526984591571358_6329592998896074752_n

91808475_1134709913564218_4977599025680220160_n92006032_207072170581088_6878290429763125248_n92133903_697684750983325_9222637021921542144_n 92149380_515741739316284_7847638679882301440_n92388198_1195124230852661_1229591601462902784_n