TRIỂN LÃM ĐỒ DÙNG – ĐỒ CHƠI NĂM HỌC 2019 – 2020

Tháng Mười Một 20, 2019 6:58 chiều

TRIỂN LÃM ĐỒ DÙNG – ĐỒ CHƠI TRƯỜNG MN NAM HỒNG

NĂM HỌC 2019 – 2020

Dưới đây là một số hình ảnh của nhà trường:

20191120_071920

20191120_071310

20191120_071318

20191120_071433

20191120_075836

IMG_1574235153739_1574235171567

IMG_1574235151498_1574235171062

IMG_1574235153133_1574235171466

IMG_1574235150796_1574235170458

20191120_072128

20191120_073518

IMG_1574235150991_1574235170659

20191120_071541

 

https://youtu.be/pRyLxToMH1U

https://youtu.be/VaS1mbsDgRY