LAO ĐỘNG VỆ SINH NGÀY CHỦ NHẬT XANH NGÀY 07/06/2020

Tháng Sáu 8, 2020 8:42 sáng

Sáng chủ nhật ngày 07/06/2020 tập thể cán bộ giáo viên nhân viên tại 3 khu trường MN Nam Hồng  tham gia lao động vệ sinh ngày chủ nhật xanh. Dưới đây là một số hình ảnh:

1 2 3 4 5