HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT DÂN GIAN ” MÚA RỐI NƯỚC”

Tháng Mười Một 20, 2017 6:24 chiều

THỨ NĂM, NGÀY 16/11/2017  TRƯỜNG MN NAM HỒNG PHỐI HỢP VỚI ĐOÀN MÚA RỐI NƯỚC NAM ĐỊNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM NGOẠI KHÓA LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT DÂN GIAN ” MÚA RỐI NƯỚC” CHO TOÀN THỂ HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG.20171116_161451

20171116_160954

20171116_160937

MN NAM HỒNG-NAM TRỰC-NAM ĐỊNH Học tập trải nghiệm LHNT “Múa rối nước”

MN NAM HỒNG -NAM TRỰC-NAM ĐỊNH Học tập trải nghiệm LHNT “Múa rối nước 1″

MN NAM HỒNG-NAM TRỰC-NAM ĐỊNH

https://www.youtube.com/watch?v=u7BZ9Tp3th8&t=180s

https://www.youtube.com/watch?v=OBBro_nIbak&t=273s

https://www.youtube.com/watch?v=Zb0DTW_xsTg&t=33s