Ra quân vệ sinh môi trường sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021

Tháng Hai 27, 2021 7:38 chiều

Thực hiện công văn số 120/UBND-VP ngày 25/02/2021 của UBND huyện Nam Trực về việc ra quân vệ sinh môi trường sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. Sáng nay thứ bảy ngày 27/02/2021 CBGVNV 3 khu trường mầm non Nam Hồng đã tổ chức vệ sinh môi trường, trong ngoài nhà trường theo kế hoạch. Dưới đây là 1 số hình ảnh của CBGVNV sáng nay:

153593199_481985219468314_258270126007988571_n

154267473_442288030251528_1836594848086368344_n

154511978_266199188405057_2871644019500978658_n

153200617_202537558324746_550377194400412349_n