Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày 06/5/2018

Tháng Năm 7, 2018 4:11 chiều

Thực hiện Công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 về việc dọn dẹp VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.

Cán bộ giáo viên trường MN Nam Hồng thực hiện ra quân làm vệ sinh môi trường ngày 06/5/2018 đạt hiệu quả.

31949692_568967776836489_2862002761073950720_n 31961245_568967706836496_4360939690178641920_n 32089542_207722880017555_479289621197357056_n 32096499_207722876684222_9108017380017045504_n