MN NAM HỒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CCVC NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Mười 10, 2020 7:52 chiều

Sáng ngày 10/10/2020 tại văn phòng hội trường tầng 2 trường mầm non Nam Hồng đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ CCVC năm học 2020-2021. Đồng thời làm lễ chia tay đ/c Đặng Thị Len – Phó HT nhà trường nghỉ chế độ.

Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm 5 đ/c:

1. Đ/c Đặng Thị Xoan – Hiệu trưởng
2. Đ/c Đặng T Cẩm Hương – PHT
3. Đ/c Ninh T Kim Thắm – PHT
4. Đ/c Vũ Thị Luyến – CTCĐ
5. Đ/c Ngô Thị Hường – TTCMMG

Đoàn thư ký gồm 2 đ/c:

1. Đ/c Khiếu T An Trung – Thư kí
2. Đ/c Đặng T Kim Thêu – Thư kí

Đ/c Ninh Thị Kim Thắm dẫn chương trình buổi lễ.

Đ/c Đặng Thị Xoan đọc báo cáo, đ/c Cẩm Hương đọc Quy chế chi tiêu nội bộ, đ/c Luyến đọc Báo cáo Công đoàn, đ/c Hường đọc báo cáo của Ban thanh tra nhân dân… Với 3 bài phát biểu tham luận của 3 đ/c Nhài về Nâng cao sinh hoạt CM tổ khối, , đ/c Thêu về Công tác xã hội hóa, đ/c Hoa về…Sau một thời gian diễn ra, buổi lễ đã kết thức thành công tốt đẹp. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

1

13

9

8

7

5

21

25

11