LAO ĐỘNG VỆ SINH NGÀY CHỦ NHẬT XANH NGÀY 05/07/2020

Tháng Bảy 5, 2020 8:22 chiều

Sáng chủ nhật ngày 05/07/2020 tập thể cán bộ giáo viên nhân viên tại 3 khu trường MN Nam Hồng  tham gia lao động vệ sinh ngày chủ nhật xanh. Dưới đây là một số hình ảnh:

5 123 78