LAO ĐỘNG VỆ SINH NGÀY CHỦ NHẬT XANH 04-07-2021

Tháng Bảy 5, 2021 8:47 sáng

Để đảm bảo vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp trường MN Nam Hồng  cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường tổ chức lao động vệ sinh môi trường trong, ngoài khuôn viên cơ quan, đơn vị đảm bảo sạch đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh:

1

2

3