HỘI NGHỊ CBCCVC TRƯỜNG MẦM NON NAM HỒNG NĂM HỌC 2021-2022

Tháng Mười 9, 2021 7:52 chiều

I. Thời gian: 7h3o phút ngày 09/10/2021

II. Địa điểm: Hội trường tầng 2 khu trung tâm Hồng An

Sáng ngày 09/10/2021 tại văn phòng hội trường tầng 2 trường mầm non Nam Hồng đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ CCVC năm học 2021-2022.

Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm 5 đ/c:

1. Đ/c Đặng Thị Xoan – Hiệu trưởng
2. Đ/c Ninh T Kim Thắm – PHT
3. Đ/c Vũ Thị Luyến – CTCĐ
4. Đ/c  Ngô Thị Nhài – TTCMNT
5. Đ/c Ngô Thị Hường – TTCMMG

Đoàn thư ký gồm 2 đ/c:

1. Đ/c Khiếu T An Trung – Thư kí
2. Đ/c Đặng T Kim Thêu – Thư kí

Đ/c Ninh Thị Kim Thắm dẫn chương trình buổi lễ.

Đ/c Đặng Thị Xoan đọc báo cáo, Quy chế chi tiêu nội bộ, đ/c Luyến đọc Báo cáo Công đoàn, đ/c Hường đọc báo cáo của Ban thanh tra nhân dân… Với 3 bài phát biểu tham luận của 3 đ/c Trần Hương, Triệu Hoa, Ngô Thơm…Sau một thời gian Ban kiểm phiếu đã làm việc nghiêm túc , Hội nghị đã bầu được ban thanh tra nhân dân gồm 3 đ/c Ngô Thị Hường, Nguyễn Thị Dung, Dương Thị Dàng, buổi lễ đã kết thức thành công tốt đẹp và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

3

4

 

1

 

Buổi lễ kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.