CBGV TRƯỜNG MN NAM HỒNG THAM GIA DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY 05/08/2018

Tháng Tám 5, 2018 10:10 sáng

Sáng nay ngày 05/08/2018 chủ nhật các đồng chí cán bộ giáo viên trường mầm non Nam Hồng đã tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.

38435733_1239297626212789_1268327980225003520_n

38420480_1709215515844203_4361086075548991488_n

 

38421295_454154975099990_469600402610847744_n

 

38270476_1521329524635462_1613847189971271680_n

38528548_1731507583563497_920922807389388800_n