quoc-te-thieu-nhi-co-duoc-nghi-khong-al

QUỐC TẾ THIẾU NHI NGÀY 01-06-2022

Kính thưa các bậc phụ huynh, các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý! Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” để nhấn mạnh vai trò quan trọng…
193277209_843413436382514_6154539884085771046_n

LAO ĐỘNG VỆ SINH NGÀY CHỦ NHẬT XANH 06-06-2021

Thực hiện Thông báo số 22/ TB-UBND xã Nam Hồng ngày 03/06/2021 về việc tiếp tục tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh 06/6/2021; Để đảm bảo vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp trường MN Nam Hồng…
TB

V/v triển khai ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý nhà trường từ năm học 2020-2021

1, CV: 1445/SGDĐT-CTTT : V/v triển khai ứng dụng CNTT trong  điều hành và quản lý nhà trường từ năm học 2020-2021 cv_1445_trien_khai_ung_dung_CNTT_trong__dieu_hanh_va_quan_ly_nha_truong_tu_nam_hoc_2020-2021_1ef5c662b5 2,Hướng dẫn kiểm tra; 05_Huong_dan_kiem_tra_du_lieu_dong_bo_len_CSDL_nganh_cua_Bo__danh_cho_Phong_GD__20200930082416976970_1211789ea3 3, Danh mục hồ sơ giáo viên: Danh_muc_Ho_So_-_GIAO_VIEN_yeu_cau_cap_nhat_202009300824169191_506f118185 4, Danh mục hồ sơ học sinh : Danh_muc_Ho_So_-_HOC_SINH_Yeu_cau_cap_nhat_20200930082416452462_7649f640bb