3

Tập huấn MS Teams ngày 12/09/2021

Thực hiện công văn số 1329/SGDĐT-GDTrH Tập huấn sử dụng các nền tảng và nguồn học liệu dạy trực tuyến. Thời gian: 14h chiều ngày 12/9/2021 Thành phần: – Lãnh đạo Sở, lãnh đạo PGD, chuyên viên PGD phụ trách GDMN. – Báo cáo viên công ty…
12

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT Nam Trực V/v Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện năm 2021….
68

Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 về thực…
3

LAO ĐỘNG VỆ SINH NGÀY CHỦ NHẬT XANH 04-07-2021

Để đảm bảo vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp trường MN Nam Hồng  cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường tổ chức lao động vệ sinh môi trường trong, ngoài khuôn viên cơ quan, đơn vị đảm bảo…
193277209_843413436382514_6154539884085771046_n

LAO ĐỘNG VỆ SINH NGÀY CHỦ NHẬT XANH 06-06-2021

Thực hiện Thông báo số 22/ TB-UBND xã Nam Hồng ngày 03/06/2021 về việc tiếp tục tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh 06/6/2021; Để đảm bảo vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp trường MN Nam Hồng…