lich_cong_tac_tuan

Lịch công tác tuần từ ngày 28/01-01/02/2019

Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 28/01 – Họp giao ban – Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình Thứ 3 29/01 – Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2018-2019 tại Hội trường tầng…
lich_cong_tac_tuan

Lịch công tác tuần từ 21- 26/1/2019

Ngày Sáng Chiều Thứ 2   Ngày 21/1 – Họp giao ban – Thực hiện chương trình Thứ 3   Ngày 22/01 – Thực hiện chương trình – Thực hiện chương trình Thứ 4   Ngày 23/1 – Thực hiện chương trình – Thực hiện…
lich_cong_tac_tuan

Lịch công tác tuần từ ngày 07-11/01/2019

Thời gian Sáng Chiều Thứ 207/01 – Họp giao ban – Các lớp thực hiện chương trình Thứ 308/01 – Kiểm tra công tác nuôi ăn Khu Cát Đại (BGH) – Các lớp thực hiện chương trình Thứ 409/01 – Tập huấn chuyên môn GDMN tại trường…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10

Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Hai 17/10 – Họp giao ban BGH -Khu Hồng An Ba 18/10 – Tập huấn chuyên đề phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Tuần 3 tháng 10 năm 2016 Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Hai 10/10 Họp  giao ban BGH+Trưởng khu+ Tổ khối trưởng Ba 11/10 Tổng hợp số liệu điều tra…