LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10

Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Hai 17/10 – Họp giao ban BGH -Khu Hồng An Ba 18/10 – Tập huấn chuyên đề phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Tuần 3 tháng 10 năm 2016 Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Hai 10/10 Họp  giao ban BGH+Trưởng khu+ Tổ khối trưởng Ba 11/10 Tổng hợp số liệu điều tra…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 Tuần 5 tháng 9 năm 2016 Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 26/9 Họp giao ban BGH+ Chủ tịch CĐ+ Tổ trưởng khối Thứ ba 27/9 Cập nhật số liệu PC BGH+GV phụ trách công…