3

Tập huấn MS Teams ngày 12/09/2021

Thực hiện công văn số 1329/SGDĐT-GDTrH Tập huấn sử dụng các nền tảng và nguồn học liệu dạy trực tuyến. Thời gian: 14h chiều ngày 12/9/2021 Thành phần: – Lãnh đạo Sở, lãnh đạo PGD, chuyên viên PGD phụ trách GDMN. – Báo cáo viên công ty…
12

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT Nam Trực V/v Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện năm 2021….