1

LAO ĐỘNG VỆ SINH NGÀY CHỦ NHẬT XANH 08-05-2022

Ngày chủ nhật xanh – hành động nhỏ ý nghĩa lớn. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lao động của CBGV trường mầm non Nam Hồng sáng 08/05/2022: